Obstaráváme pravidelné kontroly plynových kotelen, předávacích stanic a vzduchotechniky. Pokud se objeví závada, porucha či havárie, přijedeme a vady opravíme.